Hợp tác quảng cáo

Thông tin liên hệ hợp tác quảng cáo tại tackexinh.com quý đối tác có thể liên hệ thông qua một số hình thức sau:

  • [icon name=”envelope” prefix=”fas”] Email: lienhe.tackexinh@gmail.com (Khuyến khích)
  • [icon name=”square-phone” prefix=”fas”] Hotline: 0896.43.1468
  • Zalo: 0896.43.1468 (Khuyến khích)

Hoặc gửi thông tin cho chúng tôi qua form đăng ký dưới đây: